Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

Skader av sniffing

Hei, jeg sniffet lim et par ganger, sånn 20 sekunder. Vet at det kan være farlig å gjøre det, men er det farlig i små menger veldig veldig sjeldent?

Svar fra ungrus.no 21.07.2019

Hei!

Du har helt rett i at sniffing av lim over tid kan gi alvorlige senskader.  Hyppig sniffing kan føre til alvorlige organskader. Dette kan sammenliknes med hva som kan sees ved løsemiddelskade. Lever, nyrer og hjerne er spesielt utsatt. Hjerneskader kan vise seg for eksempel ved skjelving, koordinasjonsproblemer, tankeforstyrrelser og redusert hukommelse.

Det som skjer når du sniffer er at oksygentilførelsen blir redusert, spesielt dersom du sniffer i en plastpose. Da har det hendt at mennesker har mistet livet på grunn av oksygenmangel. Ved nedsatt oksygentilførsel til viktige organer som hjerne og hjerte kan det også oppstå alvorlige symptomer.

Du kan lese mer om sniffing på Folkehelseinstituttets nettsider her, og i en eldre artikkel her.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut