Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Få hjelp

Ungdomstjenesten er et frivillig tilbud for ungdom mellom 16 og 25 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller som er i en livskrise.


Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune:

Frivillig tilbud for deg mellom 16 -25 år som ønsker hjelp knyttet til psykisk helse eller rus, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig sosial situasjon.
Vi har taushetsplikt.
Vi jobber recoveryorientert ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg, påvirke, og ta ansvar for eget liv.
Tjenesten består av både lavterskel tilbud og oppfølging over tid.

Ungdomstjenesten tilbyr:

Hjelp til å finne ut hva som er viktig for deg her og nå, finne rette tiltak og lage din plan.
Hjelp til å komme i gang med aktivitet, skole og /eller lønnet arbeid.
Grupper og individuelle endringssamtaler hvor ditt engasjement er en viktig del av arbeidet.
Koordinering av tjenester og ansvarsgruppe. Det vil si at vi kan bidra til bedre samarbeid mellom ulike tjenester du mottar

Kontakttelefon Ungdomstjenesten: 947 90 627 
Telefonen er betjent 09.00-15.00 fra mandag til fredag, torsdager frem til klokka 19:00.

For å få oppfølging av Ungteam, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til:
Kristiansand kommune
Forvaltning og koordinering
Postboks 4, 4685 Nodeland

Ved krise, kan du ta kontakt med Alarmtelefonen 116 111, som er et tilbud for hele landet.

På skolen

Det finnes forskjellige personer man kan ta kontakt med på skolen for å prate med.

Andre steder å få hjelp

Det finnes mange steder man kan ta kontakt for å få hjelp til det man har behov for....

Behandling

Det finnes mange ulike behandlingstilbud i Kristiansand

Lenker

Her finner du en oversikt over lokale og nasjonale lenker.

Hurtiglenker

Om ungrus.no:

Byvåpen - Kristiansand kommune

Nettstedet ungrus.no drives av Helse og mestring i Kristiansand kommune.
Mer om ungrus.no