Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

 • Barne- og ungdomsarbeider og forebygging av cannabisbruk
 • Støtte til barn og unges valg
 • Varig skade etter å ha blitt dopet?
 • Rusmidlenes historie
 • Rusmiddelbruk etter kraftig hjernerystelse
 • Ketamin og urinprøve
 • Skoleoppgave om kriminalitet
 • Beste forebygging?
 • Ung og deprimert?
 • Sosialt utenforskap
 • Statistikk over rusmiddelbruk
 • Religion og bruk av rusmidler
 • Skoleoppgave om rusmidler
 • Konsekvenser av bruk av ulovlige rusmidler
 • Påtaleunnlatelse og rulleblad
 • Skoleoppgave om rus
 • Sjekk av eget rulleblad
 • Når slettes anmerkninger på politiattest?
 • Økonomisk utenforskap
 • Press på fotball
 • Rusmidler og hormonsystemet
 • Ritalinbruk og testing
 • Hvordan få hjelp til å få det bedre på skolen?
 • Et valg å bli kriminell?
 • Straff og utsettelse av sertifikat
 • Norsk førerkort som ID-kort i Polen?
 • Mye krangling hjemme
 • Dopet på byen?
 • Hvordan stå imot gruppepress?
 • Hvordan forebygge kriminalitet
 • Forebygging av kriminalitet
 • Rusmiddelbruk blant barn og unge
 • Rusmiddelbruk og økonomisk utenforskap
 • Om fengsel som straff
 • Årsaker til kriminelle handlinger
 • Er barnegraviditet farlig?
 • Arabisk kultur og rus
 • Hvordan bidra til forebygging?
 • Nedtrapping på Lyrica
 • Rusmiddelbruk og melding til barnevernet
 • Årsaker til ruskriminalitet
 • Konsekvenser av ruskriminalitet.
 • Overdose Paracet?
 • Skolespørsmål om nerve- og hormonsystemet
 • Jobb innen psykisk helse?
 • Hvorfor økning i antall narkotikabrukere?
 • Vondt i magen
 • Utgifter til alkohol og røyk når man er avhengig
 • Argumenter mot rusreformen
 • Hvorfor begynner noen med kriminalitet?
 • Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

  Spør oss!

  * Felt merket med dette tegnet må fylles ut