Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Sosialt utenforskap

Hei!

Hvordan skal man forklare sosialt utenforskap?

Jente 17

Svar fra ungrus.no 29.03.2023

Hei,

Store norske leksikon (snl.no) forklarer sosialt utenforskap på denne måten:

"Utenforskap er et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet ellers.

Mens ensomhet beskriver den individuelle opplevelsen av å mangle og savne sosiale relasjoner og tilknytning (det vil si psykologisk), brukes utenforskap mer strukturelt om manglende sosiale koblinger i samfunnet (det vil si sosiologisk). Utenforskap kan dermed også betegne en situasjon der en gruppe individer, for eksempel innvandrere eller pensjonister, i mindre grad deltar i samfunnet enn andre."

Håper dette gir deg svar på spørsmålet.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut