Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Et valg å bli kriminell?

Hei!

Hvorfor velger noen å bli kriminelle?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 16.01.2023

Hei!

Jeg er ikke sikker på om alle som begår kriminelle handlinger alltid tenker på at det er et valg de tar. Alle som er voksne og friske, er likevel ansvarlig for sine handlinger.

Hvis du har fått en skoleoppgave om dette, er det viktig at du selv tenker gjennom hva du tror årsakene kan være  til at noen begynner med kriminelle handlinger.

Det kan være mye som spiller inn, og årsakene kan være veldig sammensatte.
Kriminelle handlinger er også så mangt. Felles for dem er at det som blir gjort er forbudt i en lov. Eksempler på lovbrudd kan være alt fra å kjøre for fort, laste ned ting ulovlig fra nett, snyte på skatten, stjele i butikk, komme med trusler, utøve vold til å begå terrorhandlinger. Med et så stort spekter av kriminelle handlinger, fins det selvsagt også mange forklaringer på hvorfor mennesker begår disse lovbruddene.
Noe kan ha med oppvekst og oppdragelse å gjøre. Hvis man har en trygg og god oppvekst hvor man selv møtes med kjærlighet, respekt og anerkjennelse og hvor man respekterer lover og regler, er det kanskje lettere å følge samfunnets normer enn om man har mange utfordringer på disse områdene som barn og ungdom. 
Dårlig økonomi, rus, vold, spenningsbehov og det å føle seg utestengt fra fellesskapet, kan være med på å utløse kriminelle handlinger. Hvis man ikke føler seg ivaretatt eller opplever å bli regnet med som en del av samfunnet (fellesskapet), kan man tenke at de lovene samfunnet lager, ikke gjelder en selv. Hvis man er veldig impulsiv og spenningssøkende, kan man gjøre ulovlige ting, uten å tenke over konsekvensene. Rus kan være med på å bryte ned moralske vurderinger og kan føre til at man gjør kriminelle handlinger, blant annet for å finansiere rusmidler.

Det er viktig å påpeke at ikke alle som har hatt en vanskelig oppvekst begår kriminelle handlinger, og det er også interessant å tenke gjennom hvorfor det er slik.

Vennlig hilsen 

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut