Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Om kriminalitet

Hei! 

Hvordan forebygger man kriminalitet, og hva gjør at noen mennesker blir kriminelle?

Annet 18+

Svar fra ungrus.no 10.02.2021

Hei!

Det er to omfattende spørsmål du kommer med, og det er kanskje til en skoleoppgave? Du har sikkert gjort deg noen tanker om dette selv?

Til det første spørsmålet om hvordan man kan forebygge kriminalitet, så er det viktig at vi først tenke gjennom hva som er en kriminell handling.
Kriminelle handlinger kan nemlig være mange ting. Felles for dem er at det som blir gjort er forbudt i en lov. Eksempler på lovbrudd kan være å kjøre for fort, laste ned ting ulovlig fra nett, snyte på skatten, stjele i butikk, komme med trusler, utøve vold eller begå terrorhandlinger.

Med et så stort spekter av kriminelle handlinger, fins det selvsagt også mange forklaringer på hvorfor mennesker begår disse lovbruddene. Det er viktig å ha kunnskap om dette dersom man skal prøve å forhindre at mennesker begår kriminalitet. En av grunnene til at folk begynner med kriminelle handlinger kan ha med oppvekst og oppdragelse å gjøre. Hvis man har en trygg og god oppvekst hvor man selv møtes med respekt og anerkjennelse og hvor man respekterer lover og regler, er det kanskje lettere å følge samfunnets normer enn om man har mange utfordringer med disse tingene som barn. Dårlig økonomi, rus, vold, spenningsbehov og det å føle seg utestengt fra fellesskapet, kan være med på å utløse kriminelle handlinger. Hvis man ikke føler seg som en del av samfunnet (fellesskapet), kan man tenke at lovene ikke gjelder en selv. Hvis man er veldig impulsiv og spenningssøkende, kan man gjøre ulovlige ting, uten å tenke over konsekvensene. Rus kan være med på å bryte ned moralske vurderinger og kan føre til at man gjør kriminelle handlinger, blant annet for å finansiere rusmidler.

Dette er bare noen få eksempler, men hvis vi går tilbake til ditt første spørsmål om hvordan man kan forebygge kriminalitet, så er det viktig å jobbe for å skape et samfunn der alle føler seg inkludert. Alle som jobber med barn og unge må dessuten være observante på risikofaktorer som kan føre til utvikling av psykiske problemer, rus- og atferdsproblemer. Da må man ta tak i ting så tidlig som mulig og gi riktig hjelp til barn og familier som trenger det. Å arbeide aktivt mot mobbing på alle arenaer der barn og unge oppholder seg, også på nett, er også viktig for at unge mennesker skal utvikle en trygg identitet og god selvfølelse. Politiets har også en rolle i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et virkemiddel er at politiet holder en høy oppklaringsprosent på lovbrudd. Da bidrar de til at kriminalitet blir stoppet og ikke får utvikle seg.

Som jeg innledet med, så er dette et omfattende tema, men jeg håper svaret kan være til hjelp!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut