Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Barne- og ungdomsarbeider og forebygging av cannabisbruk

Hei!

Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider være med på å forebygge barn og unges bruk av cannabis?

Jente 16

Svar fra ungrus.no 22.05.2023

Hei!

Det virker som du har fått en oppgave på videregående skole, og da håper jeg dere har lært litt om hva som virker forebyggende mot rus og psykiske lidelser blant barn og unge og hvilken rolle en barne-og ungdomsarbeider har.

En barne- og ungdomsarbeider kan ha mange forskjellige arbeidsplasser, men uansett hvor man møter barn og unge, er det viktig å være en trygg voksen som ser den enkelte, og er interessert og vennlig mot dem man møter. Om man treffer barn og unge på skolen eller på en fritidsarena, er det viktig å bidra til at alle føler seg inkludert. Det er også viktig at alle får delta i aktiviteter som de kan ha glede av og kan mestre. Det å jobbe for at ingen skal føle seg mobbet og utestengt, er kanskje noe av det viktigste man kan gjøre. 
Så er det viktig å se den enkelte, slik at man kan følge med på om noen ser ut til å ha det vanskelig eller endrer oppførsel.
Hvis du har en god relasjon til ungdommen, kan du sjekke ut om det er noe spesielt som skjer i livet dens, hvis du kjenner på en bekymring. Slike bekymringer kan du også dele med nærmeste leder, også for å drøfte hvem som skal gjøre hva videre. Det er viktig ved oppstart i ny jobb å avklare med nærmeste leder hvordan meldingsrutinene er på din arbeidsplass dersom du avdekker vold, overgrep, omsorgssvikt, lovbrudd eller andre alvorlige årsaker til bekymring.
Det er viktig å ikke bli sittende med hemmeligheter som burde vært varslet til leder, foresatte, barnevern eller politiet. Det kan gjøre at man ikke får satt i gang tidlig innsats for å forhindre for eksempel at en utprøving av cannabis utvikler seg til en skadelig rusmiddelbruk.

Barne- og ungdomsarbeidere kommer ofte i tett kontakt med ungdom. De får ofte stor tillit blant de de møter, så det er et ansvarsfullt arbeid som utføres i spennende, sårbare og viktige år i barn og unges liv.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut