Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Religion og bruk av rusmidler

Hei!

Hvilke religioner bruker rusmidler?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 17.03.2023

Hei!

Du kommer med et interessant spørsmål, som er veldig omfattende, og som vi i ungrus.no ikke har spesialkompetanse på.

Jeg har derfor hentet et utdrag fra en artikkel som heter Rusmiddelbrukens kulturelle betydning og forankring (2005) av Sverre Nesvåg, som ligger på forebygging.no. Jeg håper den kan gi deg noen gode svar!

"Religiøs rituell bruk

Psykoaktive stoffer har spilt og spiller en viktig rolle i religiøse ritualer i svært mange religioner. Fra Bibelen kjenner vi alle historien som har voldt mang en kristen avholdsmann problemer, om da Jesus gjorde vann om til vin. Uansett hvordan historien blir utlagt, viser den den  rolle vinen har  spilt i både kristendom og jødedom. Vinen er tillagt en så stor betydning at den gjennom hele kristendommens historie har kunnet framstå som symbolet på Jesu blod. At altervin i Norge i dag er alkoholfri, er mer et uttrykk for vår egen alkoholpolitiske situasjon, enn det er et uttrykk for at alkohol har mistet sin symbolske kraft.

Men også i andre religioner har psykoaktive stoffer en stor plass. For eksempel innen hinduismen er det cannabis som tillegges symbolsk kraft. I det som kalles shamanistiske religioner er det en rekke hallusinogene stoffer som har hatt og fremdeles har en stor betydning, for eksempel mescalin i Mexico og sørlige deler av USA. Her har også tradisjonen med bruk av mescalin blitt tatt med over i det som kalles  "The Native Church of America" , som har status som et kristent kirkesamfunn. At de hallusinogene stoffene blir viktige i shamanistiske religioner kan man forstå ut fra selve religionstenkningen: Shamanen har som oppgave å formidle mellom den materielle, observerbare verden og den parallelt eksisterende åndeverdenen. Hallusinasjoner vil da nettopp kunne tolkes om kontakt med åndeverdenen. 

I disse religiøse sammenhengene vil det psykoaktive stoffet ofte ikke bli kategorisert som rusmiddel i vår forståelse av ordet. Man ville ikke si at det er rusvirkningen (slik vi forstår den) som begrunner bruken av stoffet. For eksempel er det jo ikke slik at mengden av altervin som brukes i nattverden kunne gi noen en merkbar rus. Ja, det å drikke seg full på altervin, er det mange historier om, nettopp fordi det er upassende, nærmest blasfemisk."

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut