Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Tiltak mot snusing

Hei!

Jeg lurte på hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere snusing?

Jente 16

Svar fra ungrus.no 13.09.2018

Hei!

Staten har iverksatt mange tiltak for å begrense tobakksbruken i Norge. Snus er et tobakksprodukt og er derfor omfattet av Lov om vern av tobakksskader (tobakksskadelovern).
Formålet med loven er blant annet å å begrense helseskadene som tobakksbruk medfører. Man ønsker også å forebygge at barn og unge begynner med tobakksvarer.

Loven inneholder mange virkemidler for å nå disse målene. Noen av disse er å sette aldersgrense for kjøp av tobakksvarer til 18 år. Alle som vil omsette tobakksprodukter må registreres, og det føres tilsyn med disse stedene. Det er forbud mot reklame og forbud mot selvbetjening av tobakksprodukter, og det skal være en standarisert utforming av pakninger og varene skal ha helseadvarsel. I tillegg er det forbud mot bruk av tobakssprodukter, inkludert snusing, i barnehager og blant elever på grunnskole og videregående skole i skoletiden. 

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut