Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Rus og sosiale relasjoner

Hei!

Hvordan påvirker rus andre?

Gutt 16

Svar fra ungrus.no 06.05.2020

Hei!

Et menneske som er ruset kan påvirke andre på veldig mange måter. Noen blir kranglete og aggressive når de er ruset, og det kan gjøre folk engstelige og redde. Mange som utøver vold er også ruset, og det kan få store konsekvenser for de som blir utsatt for volden. 

Dersom det er en i familien som ruser seg, kan det være mange vanskelige situasjoner som oppstår. Det kan være at den som ruser seg ikke holder avtaler, bruker opp pengene på rus, oppfører seg uforutsigbart og i det hele tatt gjør tilværelsen utrygg for sine omgivelser. Ofte er det mye skam forbundet med at en i familien ruser seg, og det kan være vanskelig å snakke om det på en god måte.
Ofte tar familien veldig mye hensyn til den som ruser seg, og glemmer å ta vare på seg selv. Mye av tankevirksomheten dreier seg gjerne om bekymringer for den som ruser seg. Av den grunn har mange behandlingstilbud for rusavhengige også et tilbud for pårørende, der de kan lære om og bearbeide hvordan pårørenderollen preger livet  til de som er berørt.

Også venner og kolleger kan synes det er vanskelig om en de kjenner ruser seg. Det kan påvirke en arbeidsplass, og det kan påvirke vennskap. Det er ofte vanskelig å ta opp med vedkommende, og ikke sjelden vil den som har en problematisk måte å bruke rusmidler på, benekte det i begynnelsen. Selv om det er ubehagelig, er det viktig å ta det opp med vedkommende om man ser at rusen er i ferd med å ta overhånd i en annens liv. Det kan man gjøre ved å ikke være fordømmende og spørre hvordan vedkommende har det, og si litt om hva man selv har observert når det gjelder rus og at man er bekymret. Hvis man våger å ta en slik samtale, kan veien til å gjøre noe med rusproblemet og søke hjelp bli mye kortere.
Jeg legger ved et lite faktaark om rus og avhengighet fra forebygging.no.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut