Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

Omfang av amfetaminbruk

Hei!

Hvor mange er det som bruker amfetamin?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 03.02.2020

Hei!

I følge Folkehelseinstituttets rapport Narkotikabruk i Norge (2015-2017), hadde 3,4 prosent i aldersgruppen 16-64 år rapportert å ha brukt amfetaminer noen gang, mens bare 0,4 prosent oppga å ha brukt det de siste 12 månedene.
I aldersgruppen 16-34 år rapporterte 4,5 prosent at de hadde prøvd amfetaminer noen gang, og 0,6 prosent oppga at de hadde brukt det de siste 12 månedene. Av sentralstimulerende stoffer er både kokain og ecstasy/MDMA mer brukt enn amfetaminer av den yngre gruppen. Hvis du går inn på lenken til rapporten, kan du også finne kjønnsforskjeller i bruken av rusmidler. Gutter/menn rapporterer mer rusbruk enn kvinner på alle rusmidler som er med i rapporten.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut