Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Medisinsk cannabis

Hei!

Hvorfor får man ikke cannabis til bruk som medisinsk behandling?

Annet, 38

Svar fra ungrus.no 10.01.2023

Hei! 

Du spør om hvorfor man ikke får cannabis til bruk som medisinsk behandling.
Svaret er at det gjør man. I Norge finnes Sativex, det består av like mengder CBD og THC. Det er godkjent for blant annet spasmer ved multippel sklerose. Mange har prøvd det også mot andre smertetilstander, for eksempel det vi kaller nevropatiske smerter og komplekst regionalt smertesyndrom. Enkelte har hatt en kjempegod effekt av behandlingen, mens andre ikke har merket noe særlig. Et problem er at prisen er svært høy, slik at man skal ha god økonomi for å prøve ut dette medikamentet.

I utlandet, særlig i Nederland, er det mange cannabispreparater å få kjøpt, og det er anledning til å importere disse til Norge under visse vilkår. 

 Når man leser artikler som oppsummerer effekten av cannabis-stoffer brukt som medikamenter, er det ikke imponerende effekter som rapporteres. Det betyr ikke nødvendigvis at effekten er dårlig, men det er problematisk å forske på cannabisprodukter innen medisinsk behandling: For det første er dette ikke enkeltstoffer, slik de fleste medikamenter består av, for det andre er ikke legemiddelindustrien så veldig interessert i å legge mye penger i dette, fordi det ikke er lett å få patent på slike stoffer og dermed tjene inn det det har kostet å utvikle dem.

På den annen side han man i løpet av de siste 15-20 årene begynt en kartlegging av kroppens eget cannabis-system. Dette kalles det endocannabinoide system og finnes i hele kroppen. Kroppen lager flere stoffer som ligner på cannabis, og disse virker på et stort antall forskjellige systemer i kroppen. Stort sett virker endocannabinoidene stabiliserende og skal sørge for likevekt i de systemene der de virker. Dersom man klarer å produsere kunstige enkeltstoffer som ligner på endocannabinoidene våre, vil det være mulig å lage medikamenter som kan ha positive effekter på dette systemet. Men det vil nok ta lang tid å få fram slike medikamenter . 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Lege

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut