Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

MDMA og bipolar lidelse

Hei!

Kan MDMA trigge bipolaritet?
Hvis en for eksempel har bipolaritet liggende i familien og tar molly, er det farlig?

Jente 17

Svar fra ungrus.no 12.06.2020

Kjære jente, 17!

Det er en ganske tett sammenheng mellom bruk av rusmidler og psykiske lidelser. Av og til er det slik at rusmidlene utløser en latent lidelse som kanskje ellers ikke ville brutt ut, av og til er det mennesker som bruker rusmidler for å dempe de vonde tankene når de allerede har psykiske lidelser.
Stort sett er det vanskelig å si på forhånd hvem som er i faresonen for å få utløst en alvorlig psykisk lidelse. De aller fleste får ikke så alvorlige konsekvenser av inntak av rusmidler, men vi har eksempler på at ett eneste inntak av for eksempel syntetisk cannabis har gitt årelange plager etterpå.
Jeg kjenner ikke til at MDMA  skal være farligere enn andre rusmidler, men det er god grunn til å være "føre var", fordi konsekvensene jo kan være store. Ettersom det er en viss arvelighet knyttet til bipolar lidelse, vil det nok være mulig at man bærer på en økt sårbarhet  og dermed lettere kan få utløst lidelsen ved sterke påkjenninger av både kjemisk og psykisk art. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut