Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

MDMA mot angst og depresjon?

Hei! 

Jeg har en kjæreste som sliter psykisk. Sliter med angst, depresjon, regelmessig anfall osv.
Har en kompis som jeg har kjent i 7 år som driver med forskjellige typer stoff. Alt fra hasj og cannabis til LSD, MDMA, ecstasy, speed osv. Han har veldig mye kunnskap rundt det der. Han ønsker meg og dama det aller beste i livet og nevnte litt om MDMA og hvordan det påvirker en person. Som han sa, så gir MDMA deg den gleden man får av serotoninen i kroppen.
Med tanke på at hu sliter psykisk, så mener han at MDMA kan i det lange løp hjelpe henne med å tenke mer positivt i hverdagen og få et nytt perspektiv på ting. Han kom med et eksempel om at hadde det ikke vært for MDMA, så hadde kompisen hans ikke vært her i dag. Siden han slet veldig psykisk selv. Han var veldig nøye på at så lenge man ikke misbruker det, så skal ting gå bra. Det vil si at det går 2-3 måneder mellom hver MDMA-tur for at seretoninnivået i kroppen skal fylles opp igjen.
Kjæresten min prøvde det i helga og hu var bare glad og lykkelig mens hu var på det og lenge etter dosen hadde gått over.
Er dette noe som kan ha et positiv utfall over lengre tid? Så lenge man passer på å ikke misbruke det og bruker hodet?
Vi ønsker begge kun det beste for henne og håper at dette kan være noe som hjelper henne over lengre tid.

Mann, 27

Svar fra ungrus.no 10.03.2022

Kjære mann, 27! 

Det forskes intenst på MDMA brukt mot forskjellige psykiske lidelser, så dette spørsmålet er viktig. Først av alt må jeg minne om at dette er et ulovlig narkotisk stoff, og foreløpig kan bruk og besittelse rammes av loven i form av bøter eller i verste fall fengsel. Videre er det ikke så enkelt å vite hvor sterkt stoffet er som dere får tak i illegalt. Det kan også være blandet med andre stoffer som kan være skadelige. 

MDMA har en spennende virkemåte ved at det reduserer angst, uten å ta vekk andre følelser og minner. Det er riktig at enkeltinntak av små doser kan gi en positiv effekt, det er rapportert om økt empati, tillit, utadventhet og det å bli mer sosial. MDMA, som egentlig er sentralstimulerende, klassifiseres nå mer som et hallusinogent stoff, altså i klasse med for eksempel LSD, som det også forskes mye på. Det øker utskillelsen av serotonin, noradrenalin og dopamin, slik du skriver. Dermed er det også fare for å tømme lagrene hvis man bruker for mye MDMA over tid, da kommer nedturen! Etter et enkeltinntak virker stoffet i 6-8 timer.

Sykehuset Østfold forsker på hvordan man kan bruke MDMA sammen med psykoterapi, altså jobbe med vonde minner uten at angsten tar overhånd. Spesielt nyttig er dette ved post-traumatisk stress, der de negative følelsene kan bli helt overveldende. Da vil det ofte være vanskelig å bearbeide dem. Enkelte sentre har også testet ut MDMA som medikament alene, og foreløig er resultatene litt blandet. Dosering er svært viktig. En stor undersøkelse viste at hukommelsen lider dersom dosen blir for stor. Og faren for avhengighet øker også med økende dose. MDMA er lite giftig og med lite bivirkninger i lave doser. Foreløpig er ikke optimal dosering funnet. 

Det er stor sannsynlighet for at MDMA etter hvert blir et medikament som vil bli benyttet innen psykiatrien, men da først og fremst som "døråpner" for å kunne bearbeide traumer og vonde tanker og følelser. Du spør om din kjæreste kan ha nytte av dette ved bruk over tid. Det kan jeg ikke svare på, i og med at forskningen foregår under kontrollerte former og med psykoterapi ved siden av MDMA-behandlingen. Dermed vil nok uansett mer sporadiske inntak kunne gi god effekt i øyeblikket. Dersom de skal ha effekt ut over det, kan det være lurt for kjæresten din forsøke å få bearbeidet årsaken til angsten sin mens hun har MDMA i kroppen.

MDMA-behandling er en ny, lovende behandlingsmetode, men det er mange faremomenter dere må tenke på dersom kjæresten din ønsker å fortsette å prøve ut dette. Det viktigste er å få tak i rent stoff og sikre en lav nok dosering, og det er vanskelig dersom det ikke gjøres innenfor de rammene som gis i de forskningsprosjektene som pågår. 

Til dere som leser dette og har lyst til å prøve MDMA utenom i kontrollerte former i regi av helsevesenet: Vi anbefaler ikke å gjøre det, men heller vente til vi vet mer om optimal dosering og hvilken tilleggsbehandling som er den beste. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Lege 

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisn

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut