Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Kan alkohol påvises i hårprøve?

Hei!

Kan alkohol testes i hårprøve?

Mann 18+

Svar fra ungrus.no 18.01.2021

Hei mann 18+!

Takk for at du sender inn spørsmål til oss!

Ja, alkohol kan testes i hårprøver. Legemidler eller rusmidler binder seg da til håret via blodet. Analyse av hodehår kan benyttes for å si noe om i hvilket tidsrom inntak av rusmidler har skjedd. Det kan da være mulig å si noe om inntaket skjedde en begrenset periode eller strakk seg over flere måneder. Denne metoden er spesielt egnet for å vise gjentatte inntak over tid, og ikke enkeltinntak. 

I forbindelse med avgifning benytter vi i hovedsak urinprøver og blodprøver som diagnostisk verktøy for å avdekke alkoholinntak. Etter et høyt og langvarig alkoholinntak, kan en komponent av etanol, kalt etylglukuronid påvises i opptil 5 døgn. 

Det er  også mulig å ta en såkalt Peth-verdi. Da tas det en blodprøve, og den kan vise det totale alkoholkonsumet siste 4 uker fra prøvetaking. Peth-målinger benyttes i hovedsak der det er snakk om uønsket høyt alkoholbruk, som kan utløse tap av rettigheter som for eksempel førerkort, omsorg for barn og lignende.

Håper dette var svar på spørsmålet ditt!

Med vennlig hilsen

Carina Egeland 

Sykepleier ved Avgiftningsenheten 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling 

Sørlandet Sykehus Kristiansand

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut