Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Syn på rusmiddelavhengige

Hei!

Skal man bli sett på som syk eller kriminell hvis man misbruker rusmidler?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 05.01.2022

Hei!

I tidligere tider ble man sett på som at man hadde en svak moral dersom man var rusavhengig, dette gjaldt i hovedsak avhengighet av alkohol, men også andre rusmidler.

Etter at et forbud mot bruk av narkotika ble tatt inn i Legemiddelloven i 1968, ble det i prinsippet kriminelt å bruke narkotiske stoffer i tillegg til å kjøpe, inneha og selge disse. Rusavhengige har derfor i lang tid blitt sett på som kriminelle og også behandlet deretter. Dette har endret seg over tid. I større og større grad ble rusavhengighet sett på som et helseproblem og i 2004 ble behandling for rusmiddelmisbruk en del av den statlige spesialisthelsetjenesten.

Samtidig ble brukere av narkotika også behandlet som kriminelle dersom de ble tatt for bruk og besittelse av narkotiske stoffer. I forslaget til rusreform som ble lagt fram for Stortinget i fjor sommer, var hovedforslaget at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ikke skulle føre til strafferettslig forfølgning, men at vedkommende skulle få tilbud om hjelp til å slutte med sitt rusbruk. Den delen om avkriminalisering ble nedstemt, men det er samtidig stor enighet om at mennesker som har en rusavhengighet ikke skal straffes for bruk av stoffer de er avhengige av.

Sånt sett kan vi si at rusavhengighet nå blir sett på som et helseproblem. Men, en som bruker narkotika nå og da, og blir tatt for det, vil kunne risikere å bli straffeforfulgt.

Vennlig hilsen
 
Benny Klokkervold
 
Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut