Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Om fengsel som straff

Hei!

Er fengsel en god ordning?

Jente 17

Svar fra ungrus.no 24.11.2022

Hei!

Fengsel er nok et nødvendig onde, selv om det å frata noen friheten er veldig inngripende. Tanken bak det å ha den type straffereaksjon er at det skal virke preventivt, det vil si at muligheten for straff bidrar til at mange unnlater å bryte lover. Samtidig kan fengsel være nødvendig for å beskytte samfunnet når det er fare for at noen stadig vil gjenta de straffbare handlingene eller blir sett på som farlige for andre.

I Norge er tanken at fengselssoning i tillegg til å være straff også skal ha en rehabiliterende effekt. Det vil si at soningen skal ha et innhold hvor den straffedømte har mulighet til å endre sin livssituasjon ved å få mulighet til utdanning eller ulike former for arbeidstrening. Dette for at vedkommende ved løslatelsen kan komme i arbeid eller videre utdanning og være i stand til å leve et liv som lovlydig.

For mange er det også en mulighet for alternative måter å sone på, som behandling for rusproblemer, soning hjemme med lenke og lignende.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut