Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hasjrøyking og arbeidsliv

Hei!

Jeg har røyket hasj på privaten, jeg har ingen avhengighet men jeg mistenker at vennene til sjefen min på en eller annen måte vet at jeg har brukt/bruker rus med jevne mellomrom på privaten. 
Dette legges ikke merke til i jobbsammenheng. men jeg lurer på om arbeidsgiveren min har en grunn til å teste meg med urinprøve ettersom sjefen min kanskje har hørt dette av vennene sine?

Mann 18+

Svar fra ungrus.no 19.02.2021

Hei!

Det er et komplisert spørsmål du stiller. Vanligvis vil en arbeidsgiver be om en rustest for å sjekke om arbeidstaker møter ruset på jobb. I ditt tilfelle vil en urinprøve gi utslag selv om du ikke er påvirket når prøven tas.

Det er en del bestemmelser som går på om arbeidsgiver kan be om en rustest. Ifølge arbeidsmiljøloven § 9-1 kan arbeidsgiver bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Disse vilkårene skal ifølge lovens forarbeider tolkes strengt.

Arbeidsgiver bør ha en saklig grunn for å teste. Jeg er usikker på om det at noen har fortalt at du ruser deg på fritiden er grunn nok. Dersom arbeidsgiver hadde mistenkt at du var ruset på jobb, ville det ha vært en saklig grunn. Samtidig må et krav om testing være forholdsmessig, dette betyr at arbeidsgiver må veie virksomhetens interesser i å finne ut om en ansatt ruser seg opp mot interessen den ansatte har til ikke å bli kroppslig kontrollert. Dersom det ikke er fare for at røykingen din påvirker deg i arbeidet, vil et slikt krav ikke være forholdsmessig.  Men er det en mulighet for at rus kan påvirke sikkerheten med tanke på tekniske innretninger, kjøring i tjenesten, pasienter, medikamenthåndtering, med videre, vil man kunne komme opp i en situasjon hvor sjefens kunnskap om din rusing kan utløse et betimelig og lovlig krav om testing.

Det er altså ikke alltid slik at det å ruse seg på fritiden bare er en privatsak

Jeg har for lite informasjon om din arbeidssituasjon til å kunne gi et klart svar, men som du ser er det absolutt en mulighet for at sjefen din kan kreve testing.

Med hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut