Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Er ruspress ulovlig?

Hei!

Er det straffbart å presse eller forsøke å presse andre til å bruke narkotiske stoffer?

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 13.04.2021

Hei!

Det er ikke noe lovverk som sier noe spesifikt om å presse andre til å bruke narkotika. 

Men i straffelovens § 251 heter det:

"Tvang

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved straffbar eller annen urettmessig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.

Den som ved å true med anklage eller anmeldelse for en straffbar handling eller med å sette frem en skadelig opplysning eller krenkende beskyldning rettsstridig tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år."

Som du ser, skal det mer til at noen prøver å presse deg, men med en gang presset også inneholder trusler eller tvang vil det kunne være straffbart. Det er vanskelig å si hvor skillet går mellom ikke straffbart press eller straffbar tvang, det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Det er uansett ikke greit å presse noen til noe de selv ikke ønsker å gjøre, selv om det ikke er ulovlig.

Med hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver.

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut