Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Støtte til barn og unges valg

Hei!

Hvordan kan du bidra til at barn og unge tar gode valg?

Annet 32

Svar fra ungrus.no 15.05.2023

Hei!

Alle som er i kontakt med barn og unge kan egentlig være med på å prege de valgene de tar. Noen er forbilder, og andre det motsatte. Mye avhenger av hvilken rolle og relasjon du har til den unge, om du er forelder, lærer, nabo eller leder i aktiviteter for barn og unge på fritiden deres. Uansett er det viktig at man er en trygg voksen, som er til å stole på, som gir passe utfordringer og oppfordrer til å våge der noe kan virke skummelt, men kan være innenfor rekkevidde.
Å se den enkelte og lytte, uten å fordømme når ungdommen er ærlig om seg selv, vil kunne øke fortroligheten mellom dere. Å være tilgjengelig når den unge trenger det og være en reflektert voksenperson som kan hjelpe når vanskelige situasjoner oppstår, vil kunne bidra til at en ungdom får tillit og stoler på deg. Da vil også dine synspunkter kunne være en rettesnor når ungdommen står overfor vanskelige valg. Her er en åpen og god dialog viktig, og er dere uenige, kan du jo være nysgjerrig på hvordan den unge begrunner sitt syn på en sak.
Så er det slik at ingen gjør bare det de blir fortalt er riktig. Vi vil gjerne bestemme selv, og alle kan ta dårlige valg. Da er det viktig at man ikke blir rasende og sier, "hva sa jeg?", men være glad for at den unge kommer til deg og forteller om det, så kan man prøve å være en støtte når den unge prøver å stake om kursen.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut