Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Positive ting med rus?

Hei!

Jeg vet at det å ruse seg ikke er positivt for kroppen, kanskje bare i hodet, det å kunne slappe av hvis man har angst osv. eller å få energi hvis man ikke klarer å få det. Hva er positive konsekvenser for vape/røyk og narkotika osv?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 19.11.2021

Hei!

Dersom det ikke var noen positive sider ved rus, røyk og vape, ville nok ikke folk hatt lyst til å prøve det ut, og det ville ikke vært så store utfordringer knyttet til tobakks- og rusbruk i samfunnet vårt.
Tobakk og rusmidler påvirker belønningssentrene i hjernen vår og kan gi ulike virkninger. Tobakk har en mildt stimulerende effekt. 
Litt forenklet kan man si at alkohol og noen andre rusmidler kan ta bort noe av filtrene og selvkritikken vår, og det kan gjøre det enklere å omgås andre mennesker. Stimulerende midler som amfetamin og kokain kan gi ekstra energi og økt selvtillit. MDMA/ecstasy kan gi en følelse av tilhørighet og kjærlighet. Heroin tar bort smerte og kan gi en sterk følelse av velvære. For noen kan rusen virke slik at man kan får en pause fra ting som er triste eller vanskelige. Mange synes nok også det er spennende å prøve ut noe som er ulovlig og risikofylt.

Dessverre har både medikamenter og rusmidler som har en virkning også en del bivirkninger. Selv om mange opplever bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler som noe positivt, øker faren for å bli å bli utsatt for uhell, skader og andre uheldige ting når man er påvirket av rusmidler. Mange får etter hvert også et problematisk forhold til å begrense eller kontrollere bruken av tobakk og rusmidler og kan utvikle en avhengighet. Da fortsetter man å bruke det, selv om det går ut over helse, skolegang, jobb, familie, venner og økonomi. Millioner av mennesker verden over får helsa og også livene sine ødelagt som følge av egen eller andres tobakks- og rusbruk. 

Så, selv om man kan oppleve positive ting ved tobakks- og rusbruk, risikerer man å oppleve at man kan få problemer som utvikler seg over tid. I tillegg kan det oppstå negative konsekvenser av rusbruk hver gang man prøver ut rus.

Vennlig hilsen 

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut