Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Om rusmiddelbruk

Hei!

Hvorfor ruser folk seg?
Er det rett å ruse seg?

Gutt, 17

Svar fra ungrus.no 29.08.2023

Hei!

Mennesket har et sinnrikt belønningssystem som gir oss gode opplevelser når vi gjør ting som fremmer overlevelse. Det kan være det å spise, være sammen med andre mennesker, ha sex, oppleve mestring o.l.
Når hjernen registrerer disse opplevelsene, frigjøres dopamin og andre stoffer som gjør at vi kan kjenne på en tilfredshet eller lykkefølelse. Dette gjør at vi får lyst å gjenta handlingene  som ga oss disse gode følelsene. 
Mange av rusmidlene stimulerer de samme delene av hjernen, slik at det frigjøres dopamin og andre stoffer fra belønningssystemet. Det gir en god følelse, som mange liker, og som de får lyst til å gjenta.

Nå er det mange grunner til at folk bruker rusmidler for å oppnå denne effekten. Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge, og er på mange måter en del av kulturen vår. Mange drikker når de skal feire noe, markere at det er helg eller ferie og fordi de forbinder alkohol med noe som er gøy. Andre rusmidler kan også brukes på denne måten, selv om de er ulovlige og ikke en del av mainstream-kulturen.
Det er også andre grunner til at folk bruker alkohol og andre rusmidler. Det kan være for å dempe angst og stress, det kan være som selvmedisinering eller som en flukt fra en vanskelig livssituasjon og vonde opplevelser. Det å bruke rusmidler sammen, kan også skape tilhørighet til en gruppe og det kan gi en identitet.

Når du spør om det er rett å ruse seg, så tror jeg de fleste har behov for å komme unna hverdagens strev av og til. Noen klarer det ved å være i naturen, trene, meditere, være i sosialt eller åndelig fellesskap med andre. Andre bruker alkohol og/eller andre rusmidler for å oppnå noe av samme effekten. Det er når rusmiddelbruken går utover resten av livet at det er fare på ferde. Skadelig bruk av rusmidler vil prege hele livet, både til den som bruker rusmidler og de som er rundt vedkommende. Det kan ødelegge familieforhold, vennskap, helse, skoleforløp, jobbsituasjon og økonomi, for å nevne noe.

Da vil jeg utfordre deg til å tenke gjennom hva du mener om rusmiddelbruk; hva synes du er rett eller galt her?
Hvilke argumenter ville du i så fall brukt for det ene eller det andre standpunktet?

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no
 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut