Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Lovlige og ulovlige avhengighetsskapende midler

Hei!

Hvorfor er rusmidler som narkotika, cannabis og hasj ulovlig, og ikke alkohol eller røyk, altså tobakk? 
Begge disse kan være avhengighetsskapende og skadelige.

Jente 17

Svar fra ungrus.no 29.12.2021

Hei!

Du har rett i at alle de tingene du har nevnt både kan være avhengighetsskapende og helseskadelige.
Når det gjelder hvorfor alkohol og tobakk er lovlig og at det som går under betegnelsen narkotika er ulovlig, så har nok det historiske årsaker.
Det er lange tradisjoner for å bruke alkohol og tobakk i Norge. Et totalforbud ville vært vanskelig å innføre i vårt demokratiske system, fordi det ikke ville hatt nok støtte i folket. Som følge av økt kunnskap om avhengighet og helsekader, er det likevel innført en "røykelov" som setter store begrensninger på hvor det skal være tillatt å røyke. Både alkohol og tobakk har aldersgrense og strenge regler for kjøp og salg m.m. for å begrense skadevirkningene av disse stoffene.

Når det gjelder ulovlige rusmidler, som cannabis og andre narkotiske midler, så er de nyere i Norge. Det er ikke like mange som bruker dem, og politikerne begrunner forbud mot disse rusmidlene med fare for helseskader og avhengighet. Man ønsker å forhindre at spesielt unge mennesker får et vanskelig liv som følge av bruk av rusmidler. For å oppnå dette, har man muligheten til å bruke sanksjoner og straff for å prøve å forhindre at ungdom begynner med ulovlige rusmidler. Dette har det lenge vært stor enighet om i Norge.

I de senere årene har det likevel vært en stor debatt om dette er riktig vei å gå. For å si det litt enkelt: Fører trusler om straff til at ungdom lar være å ruse seg på ulovlige rusmidler eller kan det i stedet føre dem ut i mer utenforskap ved å stemple dem som kriminelle?

Rusreformutvalget kom i 2019 ut med den offentlige utredningen Rusreform - fra straff til hjelp. Utvalget hadde fått i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringen Solbers rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk skulle overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Den påfølgende stortingspropisjonen ble nedstemt i Stortinget, men arbeidet med å få til en rusreform fortsetter. Det som har vært drøftet, så langt, er en avkriminalisering, der man i stedet for straff skal tilbys hjelp hvis man blir tatt for blant annet besittelse av ulovlige rusmidler til egen bruk.
Det vil i så fall fortsatt være ulovlig med narkotikabruk, men man kan ikke bli straffet for det. Det er fortsatt uenighet om hvor langt man ønsker å gå i en slik reform.
Så langt i debatten har det ikke vært snakk om legalisering, noe som ville betydd at bruk og omsetning av narkotiske midler var tillatt, men kanskje med begrensninger på lignende måte som man har for alkohol og tobakk.

Det blir spennende å følge med på debatten videre. Det er store dilemmaer som er oppe til diskusjon; hvordan kan vi best legge til rette for at barn og unge ikke får et vanskelig liv som følge av rusmiddelbruk? Hvordan kan vi forhindre at mennesker som bruker rusmidler på en skadelig måte ikke får ytterligere belastninger som følge av samfunnets syn på og sanksjoner på ulovlig rusmiddelbruk?

Håper dette var svar på det du lurte på!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut