Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Kjønnsforskjeller i bruk av rusmidler

Hei!

Hvorfor velger menn å ruse seg mer enn damer?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 04.12.2023

Hei!

Det er relativt mye fagstoff som dokumenterer at det er ulikheter mellom kjønnene, både når det gjelder rusmønster og psykisk helse. Det er imidlertid vanskeligere å finne vitenskapelige artikler som sier noe om årsakssammenhenger.
I Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet (fhi.no) kan du lese om forskjeller mellom ulike grupper. Du kan finne mye spennende i denne rapporten, som ikke nødvendigvis er relevant for din problemstilling.

I artikkelen 70 prosent av rusavhengige er menn, på nrk.no, sier professor og seniorforsker Jørgen Bramness noe om hvorfor menn er overrepresentert blant de rusavhengige.

Ellers kan du ved å google, finne artikler om "kvinner og rus" og "menn og rus", og da kan du undersøke selv om du ser ulike årsakssammenhenger mellom kjønnene.

Håper dette er litt til hjelp!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut