Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvorfor er alkohol og tobakk tillatt?

Hei!

Hvorfor er det lovlig med alkohol og tobakk i Norge?

Jente 16

Svar fra ungrus.no 11.03.2024

Hei!

Alkohol og tobakk har vært lovlig i Norge i lang tid. 

  • Rundt 7 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2023, om lag 7 prosent blant kvinner og 8 prosent blant menn. Totalt tilsvarer dette om lag 320 000 personer. I tillegg sier rundt 9 prosent at de røyker av og til. (Kilde: helsedirektoratet.no). 
  • 8 av 10 nordmenn drakk alkohol i 2023. Andelen har vært stabil de siste ti årene." (Kilde: fhi.no)

I et demokrati må man ha folket med seg når Stortinget skal vedta nye lover og regler, og det er ikke flertall for forbud mot alkohol og tobakk i befolkningen. Vi har imidlertid en streng røykelov og alkohollov, med aldersgrenser, avgifter og ulike begrensninger som er ment å skulle forebygge skader som følge av alkohol- og tobakksbruk.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut