Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvordan bidra til forebygging?

Hei!

Hvordan kan eg bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk?

Mann 31

Svar fra ungrus.no 01.11.2022

Hei!

Vi blir alle påvirket av hvordan våre nærmeste oppfører seg og hvilke valg de tar. Det gjør at du som privatperson kan bidra til å forebygge rusmiddel- og tobakksbruk gjennom egne holdninger og atferd. Ved å være ansvarlig og bevisst på hvordan du snakker om tobakk- og rusmiddelbruk, vil du kunne formidle det du synes er viktig. Det er alltid lurt å være oppdatert på kunnskapsgrunnlaget, slik at du kan gå inn i eventuelle diskusjoner med faglig begrunnede argumenter om hva som kan være både postivt og negativt ved tobakks- og rusmiddelbruk. Hvilke valg du selv tar når det gjelder bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler, vil også spille en rolle for hva du signaliserer til omverdenen. Det er enklere å respektere en som handler som han taler. 

Så er det viktig å erkjenne at det er mange årsaker til at mennesker begynner å bruke rusmidler på en skadelig måte. Mange har opplevd vonde ting hjemme eller på skolen. Mobbing kan bidra til at mange får det vondt, og det skaper utenforskap.
Mange er med på å forebygge skadelig rusmiddelbruk gjennom å gi trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Noen velger å jobbe profesjonelt med dette, men vi kan alle bidra til å forebygge utenforskap gjennom hvordan vi møter og inkluderer andre mennesker.

Vi er alle med på å påvirke omgivelsene våre. Ved å møte mennesker på en vennlig og ikke-dømmende måte og åpne opp fellesskap for flere mennesker enn de kanskje mest opplagte, vil vi ikke bare kunne være med på å endre andres liv; våre egne liv vil også kunne forandres. Hvis vi prøver å møte andre som de er, vil det kunne være både utfordrende og berikende. Vi kan bli utfordret på egne holdninger, og vi kan ha behov for å kjenne etter hvor egne grenser går. Vi kan lære mye og få et utvidet perspektiv på både eget og andres liv.

Vi kan alle strebe etter å være en god venn, en vennlig nabo - en som bryr seg.
Kanskje er du den eneste som smiler og hilser på en bestemt person i dag?
Det kan få stor betydning for hvordan den dagen blir for vedkommende.

Er det forebygging?

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no 


 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut