Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hjelp til rusavhengige

Hei!

Hvem hjelper narkomane?

Jeg har et skoleprosjekt og det er viktig med et svar.

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 24.03.2017

Hei!

Så flott at du skriver til oss når du lurer på noe så viktig som hvem som hjelper narkomane!

En narkoman er en person som er avhengig av narkotika. Er man avhengig av rusmidler prioriterer man rusen foran så mye annet som er viktig. Det får store konsekvenser for den enkelte og for familie, venner, jobb, økonomi og mye mer. En rusavhengig får ofte psykiske og fysiske helseplager og dør ofte alt for tidlig av sykdommen.

Heldigvis er det hjelp å få!

Det er mange som jobber for at rusavhengige skal få et bedre liv. Helsesøstre på skolene og barnevernet kan hjelpe barn og unge som er begynt å ruse seg. Kommunene har tjenester for mennesker som sliter med rus og psykiske vansker, det samme har spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Det finnes både dag- og døgnbehandling.
Fastlegene har også ha kunnskap om rusavhengighet og kan henvise til videre behandling.

I tillegg til de offentlige tilbudene, fins det mange selvhelpsgrupper og ideelle og frivillige organisasjoner som hjelper rusavhengige. De mest kjente er kanskje Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, men det fins mange andre som gjør en fantastisk innsats for å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Siden du er fra Kristiansand, kan jeg gi deg denne lenken til Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus: avhengighetsbehandling.no,  Denne viser noen av tilbudene som fins lokalt.

I tillegg fins det en rekke hjelpetelefoner for mennesker som vil snakke om egen eller andre rusbruk. Rustelefonen er en av disse.

Håper du finner noe du kan bruke i skoleprosjektet ditt her.

Lykke til!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut