Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Beste forebygging?

Hei!

Hva er beste tiltak som forebygger kriminalitet og rusmisbruk hos barn og unge?

Kvinne 43

Svar fra ungrus.no 17.04.2023

Hei!

God forebygging varer hele livet. Det kan virke enkelt, men det krever av oss voksne at vi er til stede i barn og unges liv. Ved å gi barn og unge en trygg og god oppvekst, med passe utfordringer og hjelp når det trengs, kan vi bidra til å forebygge kriminalitet og rusmiddelbruk..
At barn blir sett og kjenner på anerkjennelse, at de er en del av et fellesskap, at det de gjør oppleves meningsfullt, opplever mestring og har fremtidshåp, er noe av det som er viktig å formidle til barn og unge vi møter eller har ansvar for.
Dersom vi ser at et barn vi kjenner ikke har det bra, er det viktig å sjekke ut hva som er i veien. Noen ganger er det bagateller som forsvinner når man snakker om dem.  Andre ganger kan det være mer alvorlige ting som at barnet opplever mobbing, sykdom, rus, vold eller overgrep. Da er det viktig å ta tak i det barnet står i og gjerne få bistand av fagfolk så tidlig som mulig for å begrense skadevirkninger og få slutt på en vanskelig situasjon.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut