Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Alkohol og samfunnet

Hei!

Hvordan påvirker alkohol samfunnet?

Annet 15

Svar fra ungrus.no 10.09.2020

Hei!

Det virker som du har fått en skoleoppgave om dette viktige temaet. Kanskje du kan begynne med å tenke gjennom selv hvilke posistive og negative konsekvenser bruk av alkohol har for samfunnet?
Alle i Norge har et eller annet forhold til alkohol, og de fleste voksne drikker alkohol av og til. Mange forbinder alkohol med fest og moro, men grunnen til at dette er et viktig tema, er jo at alkoholbruk også har noen alvorlige konsekvenser.

Alkohol påfører familier og samfunnet store lidelser og utgifter. Selv middels alkoholbruk gjør at risikoen for skader og sykdom øker. Alkoholbruk som fører til skader eller sykdom, påfører både den enkelte og samfunnet økte utgifter. Det kan være i form av tapte arbeidsinntekter, noe som er ille for den som rammes, men som også fører til at skatteinntektene som brukes til å drifte viktige samfunnsoppgaver, reduseres. Samfunnets utgifter omfatter også behandling hos fastlege, legevakt og på sykehus for helseplager knyttet til alkoholskader. Avhengighetsbehandling og oppfølging er også en stor utgiftpost. I tillegg kommer kostnader knyttet til politietterforskning og straffereaksjoner knyttet til kriminelle handlinger, som kjøring i beruset tilstand, vold, overgrep og så videre.
Dette er noen eksempler som viser at alkoholbruk påvirker samfunnet både menneskelig og økonomisk. 
Det er viktig å ikke glemme de lidelsene barn og andre pårørende som lever med andres problematiske alkoholbruk lever med. Slike belastninger fører både til økt sykelighet og dårligere livskvalitet for mange pårørende

Jeg legger ved noen lenker som kanskje kan være til hjelp for oppgaven: Virkninger av alkohol på nervesystemet og kroppen fra Universitetet i Oslo og Rusbrukslidelser fra Folkehelseinstituttet.

Håper dette kan være til hjelp!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut