Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Når mor og far ruser seg

Hei!

Jeg har en presentasjon om narkotika og hva kan det gjøre med en familie at mamma eller pappa har et problem med narkotika.

Jente 12

Svar fra ungrus.no 16.02.2021

Hei jente 12! 

Ved Avdeling for rus og avhengighet hvor jeg jobber, tenker vi at rusavhengighet ikke bare er et problem for den enkelte pasient. Når én i familien sliter med rusproblemer, vil det berøre hele familien. Barn og unge kan føle uro og bekymring og ha ulike reaksjoner på det som skjer.Vi ser det som viktig å ha særlig fokus på barn som har en mor eller far som ruser seg. Den som har et rusproblem kan tro at barna ikke har fått det med seg, men barn ser mye mer enn vi voksne tror. Når det er en foreldre som sliter med rusproblem, kan barna ofte slite med konsentrasjon og oppmerksomhet på skolen. De kan også få store omsorgsoppgaver i familien. Ofte tar barn på seg skyld og lurer på om det er deres feil av mor/far ruser seg.
Det er aldri barnas skyld og det er heller ikke deres ansvar å få dem friske. Barn trenger å vite at det er lov til å ha det godt og det er viktig at de har en voksen å snakke med om det de har opplevd hjemme. 

Jeg vil anbefale deg å se nærmere på disse nettsidene. 

Helsedirektoratet Voksne for barnBlåkors

Lykke til med presentasjonen!

Vennlig hilsen

Ann Christin Haugen

Spesialutdannet sosionom 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling 

Sørlandet sykehus  

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut