Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Rusavhengighet og samfunnet

Hei!

Hvordan påvirker rusavhengige samfunnet?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 31.05.2023

Hei!

Dersom du har fått en skoleoppgave om dette temaet, er det lurt å tenke over hvordan livet til en person som er avhengig av rusmidler utfolder seg. Vi er alle en del av samfunnet, og vi blir påvirket av hvordan menneskene rundt oss har det. Hvilke personer blir påvirket av at denne personen er rusmiddelavhengig? Hva gjør det med dem? Hva med skole, jobb og økonomi? 

Rusmiddelavhengighet er definert som sykdom, og de som er rammet, får ofte andre helseproblemer. Dette gir store omkostninger for helsevesenet. Hvis man bruker så mye rusmidler at man ikke klarer å jobbe, vil mange trenge stønad/trygd og av og til bolig fra det offentlige. Det er heller ikke uvanlig å ty til kriminalitet for å finansiere rusmiddelbruken. Mange kommer da i kontakt med politi og rettsvesen, og noen kommer i fengsel. Dette er også dyrt for samfunnet.

Det viktigste er likevel den lidelse den enkelte og de pårørende opplever ved at rusmiddelbruken begrenser eller forhindrer at man får leve et godt liv der man kan få utfolde seg ut fra egne evner og ønsker. Samfunnet blir påført store belastninger, men den største er at man samtidig mister alle de gode bidragene som de som får livet sitt begrenset av rusmiddelbruk kunne gitt tilbake.
Skadelig rusmiddelbruk gjør at verdifulle ressurser hos den enkelte ikke blir tatt i bruk. Avhengighet gjør at man prioriterer rus fremfor veldig mye som man ellers ser som verdifullt.

Det er mye skam forbundet med å være avhengig av rusmidler, også for de pårørende. Det kan forhindre at man søker hjelp.

Det pågår for tiden en debatt om rusmiddelavhengige skal slippe straff om de blir tatt med rusmidler. Flere brukerorganisasjoner har kjempet for å avkriminalisere besittelse av rusmidler til egen bruk. Den forrige regjeringen foreslo en reform som het "Fra straff til hjelp", der rusavhengige som blir tatt med brukerdoser, skulle tilbys hjelp, og eventuelt rusbehandling, i stedet for straff. Den ble nedstemt av den sittende regjering, men denne vil komme med et nytt forslag til rusreform i 2024. En av bekymringene som er kommet frem i debatten, er at man frykter at bruk av ulovlige rusmidler vil bli "normalisert", og at det vil føre til at flere får problemer med rus. Man er også redd for at det vil bli vanskeligere å forebygge at barn og unge begynner med ulovlige rusmidler om det ikke får noen konsekvenser for dem.

Dette er en viktig samfunnsdebatt. Den tar opp hvilket syn vi har på mennesker som strever med rusmiddelbruk, og den tar opp hvordan vi best kan jobbe for å forhindre at barn og unge får livene sine ødelagt av egen eller andres rusmiddelbruk.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no
 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut