Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Pilleavhengig

Hei!

Ikke er jeg i målgruppen! Men dette er så mer ute av kontroll enn noen vil tro, les det kjære ungdom, hadde jeg kunnet få hjelp, ikke bare resept på resept på resept, hadde livet vært levd på en annen måte. Jeg hadde hver måned en utskrivelse av over 1000 stk A- og B- preparater. Dette skjedde fra 2015 til 2019, og nå slutter 2020 om få dager.
Jeg bli 40 år i januar 2021. Har samboer, hus, og rusfrie omgivelser, men er et offer for piller.
95% av reseptfornyelsen ble gjort via sms eller e-post til legen. Om det var mandag eller søndag, så fikk jeg akkurat de preparater og høyeste pakkeløsning. Jeg får Vival, Xanor, Oxynorm og Oxycontin, alle i ulike styrker. Jeg skulle ønske jeg fikk saken min for pasientskadeerstatning!
Har mye å rydde opp i. År jeg ikke husker..helseutfordringer av alvorlig grad... Men det er en sak,  ingen vil stå med min side og hjelpe meg....

Mann, snart 40

(Innlegget er noe forkortet. Red.anm.)

Svar fra ungrus.no 29.12.2020

Hei mann på snart 40! 

Det kan høres ut som at du har vært offer for en liberal foreskrivning av sterke smertestillende og beroligende medikamenter, såkalte opioider og benzodiazepiner, som vi vet er svært vanedannende. 

Det stilles strenge krav til rekvirering av slike legemidler basert på blant annet Nasjonale faglige retningslinjer, der indikasjon for foreskrivningen skal være nøye vurdert. Temaene tilvenning og avhengighet skal også følges opp. Det bør også forekomme en nedtrappingsplan. Det kan virke som om noe av dette kan ha sviktet i ditt tilfelle. 

En artkkel i Dagens Medisin datert 26.09.18 problematiserer nettopp det du påpeker. Nemlig at det har særlig vært en stor økning av foreskrivning av oksykodon, med nesten en seksdobling siden 2005. Noe av denne økningen kan skyldes økt bruk av opioider blant pasienter med kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter.

I 2017 fikk 72.000 personer utlevert sterke opioider, og nesten 49.000 brukte oksykodon. I samme artikkel påpekes det en bekymring for opioid-epidemi, tilsvarende som var i USA, der oxykodon ble foreskrevet i stor skala og var årsak til stor andel av overdosene. 

Likevel er det oppløftende å høre at du har klart å komme deg ut av det du kaller for foreskrivning ute av kontroll, og at du kommer med klare advarsler til ungdom. Det høres også ut som du har oppnådd en form for livskvalitet med de faktorene det innebærer for deg som samboer, hus, rusfrie omgivelser. Likevel oppfatter jeg at det er med en bismak, og at du har lyst til å plassere ansvaret der du mener det hører hjemme. Jeg kan ikke vite om du har prøvd å søke pasientskadeerstatning, men det er muligheter for det: 
Du kan gå inn på: Slik søker du erstatning for en pasientskade på helsenorge.no og Hva skal til for å få pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. 
Du kan også be om gratis juridisk bistand fra Gatejuristen.

Håper dette gir deg noen svar på det jeg oppfatter at du etterlyser!

Med vennlig hilsen, 

Carina Egeland 

Sykepleier ved Avgiftningsenheten,

Avdeling for Rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus. 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut