Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvorfor ha kunnskap om rus og kriminalitet?

Hei!

Hvorfor skal du som barne- og ungdomsarbeider kunne noe om dette med rus og kriminalitet?

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 10.05.2021

Hei!

Jeg regner med at du går på videregående skole for å bli fagarbeider innenfor barne- og ungdomsarbeid og at dette er en oppgave det er meningen at du skal reflektere over selv. 

Å jobbe med barn og unge er kanskje den viktigste jobben man kan ha. Hvordan du møter de du jobber med, kan utgjøre en stor forskjell i deres liv. Ingen er bare det du ser, og mange har en tung bør i ryggsekken som preger hvordan de har det og hvordan de oppfører seg.

Når du som er voksen skal møte disse unge menneskene, er det viktig å kjenne til både hva det gjør å vokse opp med for eksempel mobbing, rus, vold, overgrep og psykisk sykdom i hjemmet og hvordan du kan møte dem på en faglig og menneskelig måte som gjør dem trygge på at de kan stole på deg og at du kan noe om det de bærer på. Mange barn og unge tror de er helt alene om å ha det som dem. Hvis de får tillit til deg som voksenperson og forteller om vanskelige ting, vil det være en styrke for deg å ha lært om dette og reflektert over det på forhånd. Det er også veldig viktig at du spør etter hvilke rutiner de har på den arbeidsplassen du kommer til, slik at du ikke blir sittende på hemmeligheter som du er lovpålagt å bringe videre. 

Når det gjelder barn og unge som selv begynner å utøve kriminalitet og/eller ruse seg, så kan det ofte ligge ting bak, som gjør at de begynner med en atferd som både kan føre dem videre ut i et utenforskap og være direkte risikofylt med tanke på liv og helse.
Når du skal møte dem, er det viktig å huske at det som oftest er en årsak til at ting blir som de blir.
Du kan vise aksept og respekt for dem som personer, uten å fordømme dem. 
Samtidig kan din kunnskap om hva rus, avhengighet og kriminalitet gjør med oss, gjøre deg tryggere når du prater med ungdommen. ​Din rolle kan være å hjelpe dem til å finne andre strategier til å håndtere vanskelige følelser og uro og hjelpe dem hvis de står i en vanskelig livssituasjon. Kanskje kan du reflektere sammen med dem om hvilke konsekvenser det de holder på med kan få på sikt og spørre dem om hva som er viktig for dem i deres liv? Hvilke ønsker og drømmer har de?
Det er viktig å ha kunnskap om hva som virker forebyggende og hvilke muligheter som fins i hjelpeapparatet og hvordan man kan få riktig hjelp til riktig tid.
Det er også nyttig å ha oversikt over gode fritidstilbud som kan bidra til å spore barn og unge inn på arenaer der de kan bli en del av et felleskap hvor de kan ha det gøy og få gode mestringsopplevelser. 

Grunnen til at jeg svart såpass langt på en oppgave det egentlig er meningen at du selv skal reflektere over, er at jeg er opptatt av at du ser hvor viktig du er som fagperson og menneske. Det å hele tiden søke kunnskap, vil gjøre at du hele tiden utvikler deg, gjør deg dyktigere og tryggere i din rolle, og det vil gjøre jobben din enda mer spennende.

Lykke til som barne- og ungdomsarbeider!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut