Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Skadevirkninger av marihuana

Hei!

Hvilke skadevirkninger har marihuana?

Jente, yngre enn 12 år

Svar fra ungrus.no 07.02.2020

Hei!

Jeg skal prøve å gjøre rede for de viktigste skadevirkningene marihuana kan ha. Mange av skadevirkningene går på hjernens funksjoner. Ved bruk av cannabis (samlebetegnelse på hasj og marihuana) vil virkestoffet THC, som finnes i cannabis, raskt transporteres til hjernen og feste seg til bestemte reseptorer som påvirker hjernens normale funksjoner. Hjernens normale funksjoner blir da nedregulert og vil føre til endret atferd. Rusen demper den kritiske sansen og endrer brukerens virkelighetsoppfatning. Dette viser seg gjennom blant annet svekket vurderingsevne, reaksjonsevne, konsentrasjon og koordinasjon. Det kan medføre at man lettere kommer opp i situasjoner som er vanskelige å håndtere fordi man er ruspåvirket og at man er mer utsatt for uhell og ulykker. Bruk av cannabis kan også føre til redusert hukommelse, innlæringsevne, nedsatt motivasjon, trøtthet og nedsatt følelsesliv. Det er mange som opplever likegyldighet og endret prioritering av hva som betyr noe i livet. Disse forandringene kan ofte gå utover normal fungering i dagliglivet og føre til problemer med skolegang, jobb, aktiviteter og relasjoner. Hvis man begynner med rus i tidlig alder er det påvist høyere risiko for negative konsekvenser, dette fordi cannabisbruk reduserer hjernens utvikling. Hjernen utvikling pågår fram til 24-årsalder og hjernen er dermed mer utsatt for påvirkning i ungdomsalderen.

Bruk av cannabis innebærer også en risiko for å utvikle en avhengighet til stoffet, noe som igjen kan føre til større skadevirkning over tid. Regelmessig bruk av cannabis medfører en økt risiko for utvikling av psykiske symptomer og sykdommer som for eksempel angst, depresjon, psykoser og schizofreni. Langvarig bruk påvirker også kroppen fysisk gjennom blant annet økt risiko for utvikling av høyt blodtrykk, lungesykdommer samt nedsatt immunforsvar slik at individet er mer utsatt for infeksjoner og sykdommer.

Vennlig hilsen

Madelene Skårdal 

Hasjavvenning Kristiansand

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut